نمونه کارهای انجام شده

فروش سنگ ورقه ای مالون قهوه ای

فروش مستقیم از معدن سنگ قهوه ای دماوند در تاریخ 1401/10/21 در شهر پردیس استان البرز توسط سنگ فروشی آقای مرادی انجام شد. فروش انواع مدل سنگ ورقه ای مالون قهوه ای دماوند به سراسر کشور اعم از تهران و حومه و البرز و شهرهای شمالی کشور با نازلترین قیمت و کیفیت صورت می پذیرد. برای اطّلاع بهتر از کیفیت و رنگ و قیمت سنگ با شماره های سنگ فروشی مرادی 09122470752 و 09193107206 در جادّه دماوند فیروزکوه یک کیلومتر پایین تر از گیلاوند تماس بگیرید.

فروش سنگ قهوه ای

فروش سنگ قهوه ای مستقیم از معدن با همکاری آقای مرادی با بیست سال سابقۀ کاری انجام می شود و به تمام نقاط کشور اعم از تهران و البرز و حومه و شهرهای شمالی کشور می باشد و برای اطّلاع بهتر از فروش و نصب انواع مدل سنگ قیچی آجری مشکی ورقه ای میگون ، سنگ قهوه ای دماوند و سنگ طوسی دماوند و سنگ قلوه رودخانه ای، سنگ قرمز و پرتقالی مشهد، سنگ سبز حسن آباد قم با انبار سنگ فروشی مرادی در جادّه دماوند یک کیلومتر پایین تر از گیلاوند جادّه فیروز کوه با شماره های 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.

فروش سنگ زیتون مشهد

اجرای سنگ زیتون مشهد برای نما سازی ویلا، شومینه، آبنما، کف و محوطه سازی با همکاری آقای مرادی با بیست سال سابقۀ کار در ساختمان سازی انجام می شود برای فروش و نصب سنگ زیتون مشهد با شماره های 09122470752 و 09193107206 انبار مرادی در جادّه دماوند یک کیلومتری گیلاوند فیروزکوه تماس بگیرید و ارسال و توزیع سنگ به اکثر نقاط کشور اعم از تهران و البرز و حومه و شهرهای شمالی کشور می باشد.

فروش سنگ مشکی میگون مستقیم از معدن مرادی

سنگ مشکی میگون یکی از سنگ های کاربردی در محوطه سازی ساختمان و شهرسازی است و فروش نصب سنگ مالون مشکی مرادی بدون واسطه از معدن دست مشتری به نقاط کشور اعم از تهران و حومه و شهرهای شمالی کشور است و برای اطّلاع از انواع نمونه سنگ های آنشکوه سفید، سنگ کوهی، سنگ ورقه ای مالون قهوه ای دماوند و سنگ قلوه رودخانه ای به سنگ فروشی مرادی در جادّه دماوند فیروزکوه شماره های 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.

فروش سنگ طوسی قهوه ای گیلاوند دماند مرادی

فروش سنگ ورقه ای، سنگ لاشه، سنگ مالون رنگ های طوسی قهوه ای از معدن دماوند بدون واسطه توسط آقای مرادی با بیست سال سابقه کار در نما سازی ویلا توزیع می شود و رنگ های قهوه ای بانازلترین و بهترین کیفیت ارائه می شود و برای اطّلاع بهتر وبیشتر از نمونه کارهای کارشده باربیکیو، آبنما، کف و .... و نمونه سنگ های دیگر با سنگ فروشی مرادی در جاده دماوند فیروزکوه شماره های 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.

فروش سنگ قهوه ای قرمز دماوند

خدمات پیمانکاری مرادی با بیست سال سابقۀ کار برای نما و ویلاسازی و فروش و نصب مستقیم از معدن سنگ مالون، ورقه ای، لاشه فرمز قهوه ای طوسی دماوند بدون واسطه توسط سنگ فروشی آقای مرادی واقع در جادّه دماوند فیروزکوه انجام می گیرد. برای اطلاغ از فروش انواع مدل دیگر سنگ مالون، لاشه، ورقه ای مشکی میگون، سنگ کوهی، سنگ آتشکوه سفید، سنگ قیچی، سنگ قرمز و پرتقالی مشهد با شماره های 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.

سنگ قهوه ای دماوند مستقیم از معدن

فروش مستقیم سنگ لاشه، مالون، ورقه ای دماوند توسط آقای مرادی انجام می پذیرد و ارسال سنگ به تمام نقاط کشور اعم از تهران و حومه و شهرهای شمالی کشور با شماره های 09122470752 و 09193107206 سنگ فروشی آقای مرادی واقع در جادّه دماوند فیروزکوه تماس بگیرید.

سنگ طوسی دماوند مستقیم از معدن

از سنگ طوسی دماوند برای کف سازی و نماسازی خصوصاٌ بر دیوار شومینه می توان استفاده کرد، برای کف سازی حیاط سنگ مالون طوسی گزینه خوبی است. آقای مرادی با بیست سال سابقۀ کاری پیمانکاری شومینه، آبنما، باربیکیو و دیوار چینی و نماسازی ساختمان را انجام می دهد برای اطلاع از فروش انواع مدل سنگ مالون، ورقه ای، لاشه قهوه ای دماوند، سنگ مشکی میگون، سنگ قلوه رودخانه ای، سنگ آتشکوه سفید، سنگ قیچی و ارسال به تمام نقاط کشور اعم از تهران و حومه و شهرهای شمالی کشور با شماره های 09122470752 و 09193107206 با سنگ فروشی آقای مرادی واقع در جادّه دماوند فیروزکوه تماس بگیرید.

فروش سنگ قلوه مرادی

فروش سنگ قلوه رودخانه ای در سنگ فروشی آقای مرادی واقع در جادّه دماوند گیلاوند فیروزکوه بدون واسطه انجام پذیر است و ارسال انواع مدل سنگ لاشه، مالون، ورقه ای و کوهی به نقاط کشور اعم از تهران و حومه و شهرهای شمالی کشور انجام پذیر است و برای اطّلاع بیشتر و بهتر از کیفیت نمونه کار با انواع مدل سنگ با شماره های 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.

فروش سنگ کوهی مرادی

فروش سنگ کوهی مستقیم بدون واسطه با همکاری آقای مرادی با بیست سال سابقۀ کار در ویلاسازی صورت می گیرد و همچنین ارسال این نمونه سنگ به تمام نقاط کشور و اعم از تهران و حومه و شهرهای شمالی کشور صورت می پذیرد. برای اطّلاع بیشتر از این نمونه سنگ با نمونه سنگ های دیگر با سنگ فروشی آقای مرادی واقع در جادّه دماوند فیروزکوه با شماره های 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.

فروش سنگ لاشه مالون طوسی ، قهوه ای دماوند،

نمونه عکس ترکیبی از انواع سنگ ها در سنگ فروشی آقای مرادی واقع در جادۀ دماوند فیروزکوه است که ایشان انواع این مدل سنگ را به تمام نقاط کشور اعم از تهران و حومه و شهرهای شمالی انجام می دهند و همچنین آقای مرادی انجام پیمانکاری ساخت باربیکیو، آبنما، آتشکده، کف و محوطه سازی را با انواع مدل سنگ لاشه، مالون، ورقه ای قهوه ای و طوسی دماوند، میگون، قیچی، سنگ قلوه رودخانه، سنگ آتشکوه سفید، سنگ قرمز و پرتقالی مشهد انجام می دهند برای اطّلاع بیشتر با سنگ فروشی آقای مرادی واقع در جادۀ دماوند فیروزکوه با شماره های 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.

فروش سنگ لاشه مالون ورقه ای دماوند

نمونه کار کف سازی با سنگ قهوه ای دماوند انجام شده و این مدل کار با سنگ میگون هم زیبا و جلوۀ خاصی می گیرد برای اطّلاعات بیشتر از نمونه کار و سنگ قهوه ای دماوند، سنگ میگون، سنگ قرمز و پرتقالی با آقای مرادی با بیست سال سابقۀ کار در ویلاسازی مشورت بگیرید و ارسال سنگ قهوه ای دماوند و نمونه سنگ های دیگر به تمام نقاط کشور اعم از تهران و حومه و شهرهای شمالی انجام پذیر است. برای اطّلاع بیشتر با انبار سنگ آقای مرادی واقع در دماوند جادۀ فیروزکوه تماس حاصل فرمایید.

فروش سنگ پرتقالی مشهد

نمای این ساختمان با سنگ پرتقالی مشهد انجام شده برای اطلاعات از فروش این نمونه سنگ پرتقالی با آقای مرادی با بیست سال سابقه کار در نماسازی ویلا و ساختمان سازی مشورت بگیرید و فروش و نصب این مدل سنگ و انواع مدل سنگ قهوه ای دماوند، سنگ میگون، سنگ قیچی، سنگ آتشکوه سفید به تمام نقاط کشور اعم از تهران حومه و شهرهای شمالی کشور صورت می پذیرد. آدرس انبار سنگ واقع در دماوند جاده فیروزکوه سنگ فروشی آقای مرادی با شماره های 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.

فروش سنگ میگون

نمای این ساختمان با سنگ مشکی میگون کار شده و کار جالب و سنگ بسیار پرفروشی برای نماسازی ویلا در جاهای سردسیر و مرطوب می باشد. فروش مستقیم سنگ میگون از معدن توسط آقای مرادی صورت می پذیرد برای اطّلاع بیشتر از انواع مدل سنگ میگون، قهوه ای طوسی دماوند، آتشکوه سفید، قیچی، سنگ قلوه رودخانه و .. با انبار مردادی واقع در دماوند جاده فیروزکوه با شماره های 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.

سنگ قهوه ای دماوند

نمونه کارهای باربیکیو با سنگ قهوه ای دماوند انجام شده که کار با سنگ قهوه ای دماوند سبب زیبایی ساختمان می شود مقاوم در برابر سرما و رطوبت است. فروش مستقیم سنگ قهوه ای دماوند از معدن توسط آقای مرادی بابیست سال سابقه کار در نماسازی ویلاسازی انجام می شود. و همچنین این نمونه کار با سنگ میگون و سنگ قیچی انجام می شود. برای اطلاع بیشتر از فروش انواع مدل سنگ ورقه ای لاشه مالون قهوه ای و طوسی دماوند، سنگ میگون، سنگ قرمز مشهد، سنگ ورقه ای سفید، سنگ قلوه رودخانه، سنگ تزئینی قیچی و سنگ سفید آتشکوه با انبار آقای مرادی واقع در تهران دماوند گیلاوند جاده فیروزکوه با شماره های 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.

فروش سنگ مشکی میگون

نمونه کار ساختمان اعم از باربیکیو، کف و محوطه سازی نمای ساختمان با سنگ میگون کارشده، فروش سنگ میگون مستقیم از معدن توسط آقای مرادی با بیست سال سابقه کار در ساختمان سازی انجام می شود همچنین فروش انواع سنگ قهوه ای مالون، لاشه و ورقه ای دماوند، سنگ طرح چوب، سنگ قرمز مشهد، سنگ قیچی، سنگ کوهی سفید و سنگ قلوه رو دخانه ای مرادی موجود است و ارسال به تمام نقاط کشور اعم تهران و حومه و شهرهای شمالی کشور است و آدرس انبار مرادی دماوند جاده فیروزکوه است برای اطلاع از فروش سنگ با شماره های 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.

فروش سنگ قهوه ای دماوند

نمونه حاضر مجموعه ای از یک کار کامل از نماسازی ساختمان با سنگ قهوه ای دماوند است. فروش سنگ قهوه ای لاشه، مالون، ورقه ای دماوند مستقیم از معدن توسط آقای مرادی با بیست سال سابقۀ کار در پیمانکاری انجام می شود، برای اطلاع بیشتر از فروش این نمونه سنگ به تمام نقاط کشور، تهران و حومه و شمال با شماره های 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.

فروش سنگ طوسی دماوند

سنگ طوسی و لاشه دماوندهمانطور که پیداست با طرح نامنظمی که دارد، می توان در محیط های پیاده رو، حیاط، پارک استفاده کرد و حتی گزینۀ مناسبی برای دیوار چینی باغ و منازل می باشد بدلیل رنگ طوسی زیبا آن جلوه خاصی به جلب نظر مشتریان دارد، برای دیوارۀ شومینه هم انتخاب خاص و زیبایی است. برای مشورت بهتر با آقای مرادی که بیست سال سابقۀ کار در نما سازی ویلا دارد انجام دهید و ارسال این نمونه سنگ به تهران و حومه و شهرهای شمالی کشور و.... می باشد. برای اطّلاعات بیشتر با شماره های 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.

فروش سنگ طرح چوب

لازم به ذکر است که سنگ خرد و لاشه های معدن سنگ طرح چوب برای نمای ساختمان، آبنما، نمای داخلی ساختمان، نمای بیرونی ساختمان، در کاربری های فراوان شومینه سبب جلوه زیبا ساختمان می شود. با این حال زیبایی این محصول آنقدر زیباست که بدون سیقل دادن آن هم نمایی ویژه به محیط ساختمان می دهد. ارسال و فروش سنگ به تمام نقاط تهران و حومه و شهرهای شمالی کشور و ... می باشد. برای اطّلاعات بیشتر با نظر و مشورت آقای مرادی با بیست سال سابقه کاری در نما سازی ویلا انجام دهید، 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.

فروش سنگ قرمز مشهد

سنگ قرمز مشهد، این نوع سنگ معمولاٌ به صورت تخته سنگ های تخت باشد و وجود آهن در بعضی از این سنگ ها ممکن است باعث رنگ طبیعی قرمز رنگ آن شود. البتّه به دلیل استحکام زیاد و چگالی بالایی که دارد، چکش خوری بسیار خوبی دارند و به صورت طبیعی می توان در نمای ساختمان، فضای سبز، دیواره های باغ، کف استفاده شود، برای اطلاعات بیشتر در خرید این سنگ با آقای مرادی مشورت کنید که با بیست سال سابقه کاری در نما سازی ویلا بهترین راهنمایی را بگیرید. برای اطّلاعات بیشتر با شماره های 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.

سنگ برش خورده قهوه ای

از انفجار معدن سنگ لاشه بوجود می آید و سنگ لاشه را به حالت منظم صاف و برش داده می شود و سنگ به حالت برش داده در می آید. از سنگ برش خورده در اجرای برای نمای ساختمان در دیوار چینی، کف، استخر، پی ساختمان، سدّ، پل کاربرد خوبی دارد. فروش سنگ برش خورده قهوه ای توسط آقای مرادی انجام می شود برای اطّلاعات بیشتر با شماره های 09122479752 و 09193107206 تماس بگیرید.

فروش سنگ قهوه ای دماوند

فروش سنگ لاشه و ورقه ای دماوند مستقیم از معدن بدون واسطه با همکاری آقای مرادی فروش و نصب می شود و بهتراست بدانید که سنگ قهوه ای دماوند در استان تهران و شهرهای شمالی کشور برای نماسازی ویلا طرفداری خودش نشان داده است چون مقاومت در برابر سرمای زیاد و رطوبت در برابر فرسایش دارد و در هنگام کار چکش خوری بی نظیری دارد و برای کف فرزی و چکشی و دیوار فرزی و چکشی بکار می رود و ارسال این نوع سنگ مخصوصاٌ در استان تهران و شهرهای شمالی و ... می باشد و برای اطّلاعات بیشتر با شماره های 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.

سنگ ورقه ای مشکی میگون

سنگ مشکی میگون سنگ مورد علاقۀ مردم برای نمای ساختمان اعم از کف و محوطه سازی و باربیکیو دیوار چینی و .. استفاده می کنند، چونکه یکی از زیباترین سنگ های ورقه ای است که بدلیل زیبایی آن جلوۀ خاصی به نمای ویلا می دهد در ضمن گفته شود که به دلیل مقاومت بالا در شهرسازی کاربرد دارد. لازم به ذکر است در اثر رطوبت و آفتاب ممکن است کمی کم رنگ شود ولی اثرپذیری آن به داخل سنگ نیست. دوام و مقامت خوبی دارد با این وجود یکی از سنگ های مورد علاقه طراحان است برای اطلاعات بیشتر برای فروش و نصب این نوع سنگ با مشورت آقای مرادی انجام می شود برای اطّلاعات بیشتر با شماره های 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.

فروش سنگ سفید آتشکوه

سنگ آتشکوه بهترین نمونه سنگ سفید از معدن آتشکوه است . با توجّه به ذخیره سنگی معدن آتشکوه و مورد استقبال گرفتن این سنگ، حتی لاشه های این سنگ از تقاضای بالایی برای نما به ویلاسازی برخوردار می باشد. این سنگ در بازار داخلی و جهانی طرفدار بالایی دارد و ارسال این نوع سنگ مخصوصاٌ در تهران و توابع تهران و شهرهای شمالی کشور مستقیم از معدن بدون واسطه توسط آقای مرادی فروش و نصب می شود برای اطّلاع بیشتر با شماره های 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید

فروش سنگ سبز دماوند

اجرا، پیمانکاری نماسازی ساختمان و ویلا با سنگ لاشه و مالون سبز دماوند با پیمانکاری آقای مردادی نصب و فروش می شود که سنگ فروشی واقع در جاده فیروزکوه شمال توابع دماوند است و آمادگی فرستادن این نمونه سنگ را به شهرهای استان تهران و شهرهای شمالی کشور را دارد. چون سنگ دماوند مقاوم در برایر سرما و رطوبت در برابر فرسایش است. برای اطّلاع بیشتر با شماره های 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.

سنگ قهوه ای سوخته دماوند

معدن سنگ لاشه دماوند در 55 کیلومتری تهران روزانه با تولید سنگ آمادگی برای همکاری و انجام پروژهای عمرانی ویلاسازی، شهرسازی را دارد . آقای مرادی این نمونه سنگ قهوه ای و قهوه ای سوخته مالون، لاشه، ورقه ای دماوند را بدون واسطه، مستقیم از معدن به دست مشتری می رساند.برای اطّلاعات بیشتر با شماره های 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.

سنگ قهوه ای دماوندی

استخراج سنگ قهوه ای مالون، لاشه و ورقه ای دماوندمستقیم از معدن بدون واسطه توسط آقای مرادی فروش و نصب می شود و سنگ قهوه ای دماوند به دلیل مقاومت بالا و چکش خور بی نظیر آن طراحان ساختمان سازی و ویلاسازی برای دیوار چینی و کف استفاده می کنند. همچنین مقاومت خوبی دارد و ما سفارش این نوع سنگ را در شهرهای شمالی و سردسیر زیاد داشتیم برای اطلاع بیشتر و کار بهتر با این نمونه سنگ با ما مشورت بگیرید 09122470752 و 09193107206 تماس بگیرید.