نمونه کارهای انجام شده

اجرای دیوار با سنگ لاشه مالون

اجرای دیوار ویلا با سنگ لاشه مالونی قهوه ای و آجری و طوسی روشن که با این ترکیب نمای بسیار زیبایی به دیوار داده است. تهیه این سنگ ها و اجرای آن توسط پیمانکاری سنگ لاشه و سنگ مالون محب اله مرادی انجام شده است. لطفا به وبلاگ ماجهت مشاهده نمونه کار بیشتر مراجعه کنید.

اجرای دیوار با سنگ لاشه مالونی سفید

اجرای دیوار با سنگ لاشه مالونی سفید که این سنگ از معدن سنگ تهیه و در پروژه بکار گرفته شده است. برای سفارش انواع سنگ ها می توانید با پیمانکاری سنگ لاشه محب اله مرادی با شماره 09122470752 تماس بگیرید.

اجرای دیوار و محوطه

اجرای دیوار محوطه با سنگ فرزی و سنگ لاشه و سنگ معدن و سنگ کوهی اجرا و پیاده سازی شده است. پیمانکاری سنگ لاشه مرادی در خدمت شماست

اجرای دیوار محوطه با سنگ قیچی و سنگ فرزی

اجرای دیوار با سنگ فرزی و سنگ کوهی و سنگ قیچی را مشاهده می کنید. پیمانکاری سنگ لاشه مرادی سال ها در این زمینه فعالیت دارد.