نمونه کارهای انجام شده

اجرای پیمانکاری شومینه

حین کار با قیچی فلز بر با لبه های تیز فلزات سر و کار دارید، حتما از دست کش های محافظ استفاده کنید تا به دست و انگشتان آسیب وارد نشود. همچنین لباس کار آستین دار پوشش مناسب تری برای دست و بازوها فراهم می آورد. با مدیریت آقای مرادی با شماره ی 09122470752

شومینه با سنگ قیچی مشکی

اجرای کف محوطه سازی اجرای نمای ساختمان اجرای باربیکیو اجرای کباب پز اجرای شومینه اجرای ستون اجرای پله اجرای نما اجرای آشتکده اجرای آبنما اجرای آبشار و... نصب می شود. اجرای سنگ ورقه ای قهوه ای پرتقالی مشکی سبز زرد سفید و... نصب و فروش می شود. اجرای پیمانکاری سنگ لاشه پیمانکاری سنگ مالون پیمانکاری سنگ قلوه رودخانه ای اجرای سنگ اسری پر کلاغی اجرای سنگ قیچی اجرای سنگ آجری اجرای سنگ فرش و... نصب می شود. با پیمانکاری آقای مرادی با بیش از 20 سال سابقه ای زیا دباشماره ای 09122470752 ... 09029732874 تماس بگیرید.

پیمانکاری شومینه

اجرای کف محوطه سازی اجرای نمای ساختمان اجرای شومینه اجرای کباب پز اجرای باربیکیو اجرای ستون اجرای آبنما اجرای آبشار اجرای پله اجرای سنگ فرش اجرای آتشکده و... اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون اجرای سنگ کوهی اجرای سنگ ورقه ای اجرای سنگ اسری اجرای سنگ قلوه رود خانه ای اجرای سنگ کوبیک ... با رنگ های پرتقالی مشکی قهوه ای سبز زرد و زرشکی با بهترین قیمت نصب و فروش می شود. با پیمانکاری آقای مرادی با بیش از 20 سال سابقه ای زیاد باشماره ای 09122470752 ... 09029732874 تماس بگیرید. اجرای اینکار ها در سراسر ایران مخصوصا تهران ، شمال ، کرج ، دماوند و... اجرای می شود.

پیمانکاری سنگ مالون

اجرای شومینه با سنگ لاشه ورقه ای . اجرای سنگ های مالونی کوهی اسری ورقه ای کوبیک قلوه فرش و... این نوع سنگ برای کار های پله شومینه کف محوطه سازی نمای ساختمان باربیکیو کباب پز اجرای ستون آبنما آبشار و... نصب و فروش می شود. با پیمانکاری آقای مرادی با بیش از 20 سال سابقه ای زیاد باشماره ای 09122470752 ... 09029732874 تماس بگیرید. این کار ها در سراسر ایران مخصوصا تهران ، شمال ، لواسان ، کرج ، بومهن ، دماوند و... اجرا و نصب می شود.

پیمانکاری شومینه

اجرای پیمانکاری سنگ لاشه پیمانکاری سنگ مالون پیمانکاری سنگ کوهی اجرای سنگ اسری پر کلاغی اجرای سنگ قلوه رود خانه ای اجرای سنگ کوبیک و فرش و... با بهترین قیمت نصب و فروش می شود. اجرای سنگ پرتقالی قهوه ای مشکی سبز زرد و زرشکی و... اجرای کف محوطه سازی اجرای باربیکیو اجرای کباب پز اجرای نمای ساختمان اجرای محوطه سازی اجرای ستون اجرای پله اجرای آبنما اجرای آبشار و... با پیمانکاری آقای مرادی با بیش از 20 سال سابقه ای زیاد باشماره ای 09122470752 ... 09029732874 تماس بگیرید. اجرای این کارها در سراسر ایران مخصوصا تهران شمال ، کرج ، دماوند نصب و فروش می شود.

اجرای شومینه

اجرای شومینه با سنگ ورقه ای با رنگ های سبز زرد مشکی قهوه ای پرتقالی زرشکی و... با بهترین قیمت ها نصب و فروش می شود . اجرای کف محوطه سازی اجرای باربیکیو اجرای کباب پز اجرای پله اجرای شومینه اجرای آبنما اجرای آبشار اجرای ستون و... این کار ها در سراسر ایران مخصوصا تهران شمال ، دماوند ، کرج و... با بهترن قیمت نصب و فروش می شود. اجرای سنگ های قلوه رود خانه ای پیمانکاری سنگ مالون پیمانکاری سنگ لاشه پیمانکاری سنگ کوهی پیمانکاری سنگ اسری پر کلاغی و... اجرا می شود.

پیمانکاری شومینه

اجرای پیمانکاری شومینه اجرای کباب پز اجرای باربیکیو و آتشکده و... با سنگ های ورقه ای مالونی لاشه کوهی قلوه اسری کوبیک و سنگ فرش و.. با رنگ های پرتقالی قهوه ای مشکی سبز و... با بهترین قیمت نصب و فروش می شود. اجرای کف محوطه سازی اجرای نمای ساختمان اجرای شومینه اجرای پله اجرای آبنما اجرای محوطه سازی و... با پیمانکاری آقای مرادی با بیش از 20 سال سابقه ای زیاد با شماره ای 09122470752 ... 09029732874 تماس بگیرید. اجرای اینکار ها در سراسر ایران نصب و فروش می شود. مخصوصا تهران شمال ، کرج ، دماوند و... اجرا و نصب و فروش می شود.

اجرای شومینه

اجرای پیمانکاری سنگ ورقه ای شومینه اجرای باربیکیو نصب آبنما طراحی و نصب و فروش سنگ مالون اجرای سنگ کوهی اجرای سنگ چشکی اجرای سنگ قلوه با بهترین قیمت نصب و فروش می شود. با استا کاران ماهر و حرفه ای اجرای نصب نمای ساختمان کف محوطه سازی باربیکیو شومینه آبنما اینکار ها در سراسر ایران نصب و فروش می شود. باپیمانکاری آقای مرادی با بیش از 20 سال سابقه ای زیاد باشماره ای 09122470752 ... 09036871372 تماس بگیرید.

اجرای شومینه اجرای سنگ اسری

اجرای شومینه باسنگ اسری اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ ورقه ای اجرای سنگ مالون اجرای سنگ قلوه و.. بابهترین قیمت نصب و فروش می شود. اجرای نمای ساختمان اجرای کف محوطه سازی اجرای شومینه اجرای آبنما اجرای بدنه دیوار اجرای محوطه سازی اجرای ستون و... اینکار ها در سراسر ایران نصب و فروش می شود. باپیمانکاری آقای مرادی

اجرای شومینه باسنگ قیچی مرادی با سابقه ای زیاد باشماره ای 09122470752 تماس بگیرید.

اجرای شومینه اجرای باربیکیو اجرای سنگ کوهی اجرای نمای ساختمان اجرای محوطه سازی اجرای کباب پز اجرای نصب و فروش اجرای بدنه اجرای پله اجرای سنگ مالون و... باپیمانکاری سنگ کوهی مرادی با سابقه ای زیاد باشماره ای 09122470752 تماس بگیرید.

اجرای شومینه باسنگ قیچی

اجرای شومینه باسنگ قیچی ورقه ای فرزی لاشه مالون مرجان کوهی قلوه اسری و.... اجرای نصب و فروش اجرای کباب پز اجرای باربیکیو اجرای نمای ساختمان اجرای سنگ مالون مرجان اجرای آبنما اجرای پله اجرای سنگ لاشه و...نصب می شود. باپیمانکاری آقای مرادی باسابقه ای زیاد باشماره ای 09029732874....09122470752 تماس بگیرید.

اجرای شومینه باسنگ قلوه

اجرای پیمانکاری سنگ های کوهی لاشه مالون قلوه اسری ورقه ای باقیمت متوسط نصب و فروش می شود.اجرای کف محوطه سازی اجرای باربیکیو اجرای کباب پز اجرای شومینه اجرای بدنه اجرای آبنما باپیمانکاری آقای مرادی باسابقه ای زیاد باشماره ای 09122470752...09029732874 تماس بگیرید.

اجرای شومینه باسنگ قلوه

اجرای پیمانکاری نصب باسنگ های کوهی لاشه مالون قلوه اسری باقیمت متوسط نصب می شود. اجرای شومینه اجرای ف محوطه سازی اجرای کباب پز اجرای باربیکیو اجرای آبنما اجرای بدنه باپیمانکاری آقای مرادی باسابقه ای زیاد باشماره های 09122470752...09029732874 تماس بگیرید. باتشکر

اجرای کباب پز

اجرای کباب پز با سنگ فرزی توسط پیمانکاری سنگ لاشه مرادی

اجرای باربیکیو

باربیکیو با سنگ لاشه قهوه ای . این باربیکیو در محوطه توسط پیمانکاری سنگ لاشه محب اله مرادی پیاده سازی و نصب و اجرا شده است.

اجرای شومینه سنگی

اگر در طراحی شومینه خانه‌ی خود از شومینه سنگی استفاده کنید مزایای بی شماری نصیبتان خواهد شد . شومینه سنگی به فضای داخلی خانه شما جوی گرم و صمیمی و همچنین یک نوع سر زندگی و نشاط می دهد. سنگ در حفظ گرمای شومینه می‌تواند بسیار مثمر ثمر واقع شود و سبب شود که از اتلاف گرما جلوگیری شود. پیمانکاری سنگ لاشه مرادی پیمانکاری و اجرای سنگ مالون محب اله مرادی

اجرای شومینه

شومینه وسیله ای گرمایشی زیبایی است که در آپاتمان ها و ویلاها استفاده می شود. از سنگ کوهی و سنگ مالون و قلوه سنگ و کمی هم سنگ لاشه در ساخت این شومینه ای که در شکل مشاهده می کنید استفاده شده است. پیمانکاری سنگ لاشه ای و سنگ مالونی مرادی با سال ها تجربه در خدمت شما مشتریان گرانقدر می باشد.

نصب شومینه

شومینه یا هیمه سوز ساختاری معماری درون دیوار برای نگه داشتن آتش و سیستم گرمایشی است که به منظور گرمادهی، و به خصوص در گذشته به منظور پخت وپز به کار می رفته است. در اجرای شومینه فوق از سنگ لاشه و سنگ کوهی و سنگ معدن و سنگ فرزی استفاده شده است. با پیمانکاری سنگ لاشه مرادی کاری حرفه ای و بی نقص را تجربه کنید.

اجرای شومینه باسنگ قلوه

اجرای شومینه باسنگ قلوه توسط اقای مرادی طراحی شده است.اینکار درمنطقه یک تهران،اوشان،فشم،میگون،ومعدن سنگ درمیگون می باشد. ونصب وفروش باسنگ های کوهی ،مالون،لاشه،ورقه ی و..... می باشد.

اجرای شومینه باسنگ قلوه

اجرای شومینه باسنگ قلوه توسط اقای مرادی طراحی شده است.اینکار درمنطقه یک تهران،اوشان،فشم،میگون،ومعدن سنگ درمیگون می باشد. ونصب وفروش باسنگ های کوهی ،مالون،لاشه،ورقه ی و..... می باشد.

اجرای شومینه باسنگ اسری

اجرای شومینه باسنگ اسری توسط اقای مرادی طراحی شده است.اینکار درمنطقه یک تهران،اوشان،فشم،میگون،ومعدن سنگ درمیگون می باشد. ونصب وفروش باسنگ های کوهی ،مالون،لاشه،ورقه ی و..... می باشد.

اجرای تندور باسنگ کوهی

اجرای شومینه باسنگ کوهی توسط اقای مرادی طراحی شده است.اینکار درمنطقه یک تهران،اوشان،فشم،میگون،ومعدن سنگ درمیگون می باشد. ونصب وفروش باسنگ های کوهی ،مالون،لاشه،ورقه ی و..... می باشد.

اجرای شومینه باسنگ قیچی

اجرای شومینه باسنگ قیچی توسط اقای مرادی طراحی شده است.اینکار درمنطقه یک تهران،اوشان،فشم،میگون،ومعدن سنگ درمیگون می باشد. ونصب وفروش باسنگ های کوهی ،مالون،لاشه،ورقه ی و..... می باشد.

اجرای شومینه باسنگ اسری

اجرای شومینه باسنگ اسری توسط اقای مرادی طراحی شده است.اینکار درمنطقه یک تهران،اوشان،فشم،میگون،ومعدن سنگ درمیگون می باشد. ونصب وفروش باسنگ های کوهی ،مالون،لاشه،ورقه ی و..... می باشد.

اجرای شومینه باسنگ آجری

اجرای شومینه باسنگ آجری توسط اقای مرادی طراحی شده است.اینکار درمنطقه یک تهران،اوشان،فشم،میگون،ومعدن سنگ درمیگون می باشد. ونصب وفروش باسنگ های کوهی ،مالون،لاشه،ورقه ی و..... می باشد.

اجرای شومینه باسنگ آجری

اجرای شومینه باسنگ آجری توسط اقای مرادی طراحی شده است.اینکار درمنطقه یک تهران،اوشان،فشم،میگون،ومعدن سنگ درمیگون می باشد. ونصب وفروش باسنگ های کوهی ،مالون،لاشه،ورقه ی و..... می باشد.

اجرای شومینه باسنگ آجری

اجرای شومینه باسنگ آجری توسط اقای مرادی طراحی شده است.اینکار درمنطقه یک تهران،اوشان،فشم،میگون،ومعدن سنگ درمیگون می باشد. ونصب وفروش باسنگ های کوهی ،مالون،لاشه،ورقه ی و..... می باشد.

اجرای شومینه باسنگ اسری

اجرای شومینه باسنگ اسری توسط اقای مرادی طراحی شده است..اینکار در منطقه یک تهران،اوشان،فشم،میگون،شمیرانات،معدن سنگ در میگون می باشد.نصب وفروش باسنگ های کوهی،مالون،لاشه،ورقه ای و..........می باشد.

اجرای شومینه باسنگ ورقه ای

اجرای شومینه باسنگ ورقه ای توسط اقای مرادی طراحی شده است..اینکار در منطقه یک تهران،اوشان،فشم،میگون،شمیرانات،معدن سنگ در میگون می باشد.نصب وفروش باسنگ های کوهی،مالون،لاشه،ورقه ای و..........می باشد.

اجرای شومینه

شومینه باسنگ قیچی وورقه ای توسط اقای مرادی طراحی شده است وباشماره ای09122470752

اجرای شومینه باسنگ ورقه ای

اجرای شومینه باسنگ ورقه ای توسط اقای مرادی طراحی شده است..اینکار در منطقه یک تهران،اوشان،فشم،میگون،شمیرانات،معدن سنگ در میگون می باشد.نصب وفروش باسنگ های کوهی،مالون،لاشه،ورقه ای و..........می باشد

شومینه باسنگ ورقه ای

اجرای شومینه باسنگ ورقه ای توسط اقای مرادی طراحی شده است..اینکار در منطقه یک تهران،اوشان،فشم،میگون،شمیرانات،معدن سنگ در میگون می باشد.نصب وفروش باسنگ های کوهی،مالون،لاشه،ورقه ای و..........می باشد.

شومینه باسنگ قلوه

اجرای شومینه باسنگ قلوه توسط اقای مرادی طراحی شده است.اینکار درمنطقه یک تهران،اوشان،فشم،میگون،ومعدن سنگ درمیگون می باشد. ونصب وفروش باسنگ های کوهی ،مالون،لاشه،ورقه ی و..... می باشد.

شومینه باسنگ ورقه ای

شومینه باسنگ ورقه ای درمنطقه یک تهران،فشم،میگون،شمیرانات، ومعدن سنگ درمیگون است.

شومینه باسنگ ورقه ای

شومینه باسنگ ورقه ای توسط اقای مرادی طراحی شده است وباشماره ای 09122470752

شومینه باسنگ اسری

شومینه باسنگ اسری توسط اقای مرادی طراحی شده است وباشماره ای 09122470752

شومینه باسنگ اجری

شومینه باسنگ اجری توسط اقای مرادی طراحی شده است وباشماره ای 09122470752

شومینه باسنگ اسری

شومینه باسنگ اسری توسط اقای مرادی طراحی شده است وباشماره ای 09122470752

شومینه باسنگ فرزی

شومینه باسنگ فرزی توسط اقای مرادی طراحی شده است وباشماره ای 09122470752

شومینه

شومینه توسط اقای مرادی طراحی شده است وباشماره ای 09122470752

شومینه باسنگ قیچی وورقه ای

شومینه باسنگ قیچی وورقه ای توسط اقای مرادی طراحی شده است وباشماره ای09122470752

شومینه باسنگ ورقه ای

شومینه باسنگ ورقه ای توسط اقای مرادی طراحی شده است وباشماره ای 09122470752

شومینه باسنگ تخته ای

کف محوطه سازی باسنگ تخته ای توسط اقای مرادی طراحی شده است وباشماره ای 09122470752

شومینه

شومینه توسط اقای مرادی طراحی شده است وباشماره ای 09122470752

شومینه باسنگ قیچی وورقه ای

شومینه باسنگ قیچی وورقه ای توسط اقای مرادی طراحی شده است وباشمره ای 09122470752

شومینه باسنگ اجری

شومینه باسنگ اجری توسط اقای مرادی طراحی شده است وباشماره ای 09122470752

شومینه باسنگ ورقه ای

شومینه باسنگ ورقه ای توسط اقای مرادی طراحی شده است وباشماره ای 09122470752

شومینه باسنگ مشکی فرزی

شومینه باسنگ مشکی فرزی توسط اقای مرادی طراحی شده است وباشماره ای 09122470752

شومینه

شومینه توسط اقای مرادی طراحی شده است وباشماره ای 09122470752

شومینه باسنگ مشکی ورقه ای

شومینه باسنگ مشکی ورقه ای درجه یک توسط اقای مرادی طراحی شده است وبا شما ره ای 09122470752.